Konto przedszkola

UWAGA  

Za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w czasie przekraczającym realizowanie podstawy programowej zapłacimy od  1 września  2013 – 1 zł.! (Dz.U.2013 poz.827) 

1 zł x ilość godzin w miesiącu (naliczane na podstawie odczytu czytnika kart) 

Umowa zawarta z Państwem nie wymaga aneksu  oraz zmiany o czym mówi  § 5 pkt.2 umowy  o świadczeniu usług zawartej z Przedszkolem  Publicznym  w Żernikach Wrocławskich.

Wyżywienie: 
3 posiłki – 6.00 zł 
2 posiłki - 4.80 zł 
1 posiłek – 3.60 zł

x ilość dni w miesiącu.

Przedszkole zapewnia dziecku:
- bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej w wymiarze 5 godzin dziennie ( 8.00- 13.00)
- dodatkowych zajęć opiekuńczych płatnych, za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w czasie przekraczającym realizowanie podstawy programowej ( 1zł x ilość godzin).

Nr Konta Przedszkola:

54 9584 1092 2010 1001 8321 0002

Na podany numer konta można dokonywać opłat za wyżywienie i pobyt dziecka w przedszkolu.

Należy wpłacać dokładną kwotę podaną przez przedszkole.

Nr  konta  Rady Rodziców:

06 9584 1092 3010 1002 8069 0001

Realizacja strony Mateusz Russak - 2015