Przetwarzanie...
Skip to Content

Opłaty

Strona Główna  Rodzice  Opłaty

Dzieci czytają książki

Wyżywienie

3 posiłki - 13,00 zł 

2 posiłki - 10,40 zł 

1 posiłek (obiad) - 6,50 zł 

Pobyt

5 godzin pomiędzy 8:00 a 13:00 jest bezpłatnych - zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2017r., poz. 59 i 60) oraz uchwałą Gminy Siechnice z dnia 26 stycznia 2017 r. Nr XXXIV/258/17 

1.30 zł za każdą rozpoczętą godzinę wykraczającą poza bezpłatne 5 godzin (8:00 – 13:00 ) 

Wpłaty

 Opłaty za pobyt i wyżywienie dzieci prosimy wpłacać na podany poniżej nr konta:
 08958410922011100183210004
W tytule przelewu prosimy podać: NUMER OTRZYMANEGO RACHUNKU IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA, GRUPA 

 Uwaga! Bardzo prosimy NIE ZAOKRĄGLAĆ podanych kwot i wpisywać do przelewu dokładnie taką kwotę, która została podana na rachunku.
 Opłaty należy regulować do 15-go dnia każdego miesiąca.
 Zgodnie z przepisami, w razie naliczonych odsetek wpłata jest w pierwszej kolejności zaliczana na poczet odsetek i dopiero w następnym kroku na pokrycie opłat bieżących.